Thurzovka

Košice

Začiatok výstavby: september 2018
Ukončenie hrubej stavby: júl 2020

galéria