Prúdy Trnava 2. etapa

Koniarekova / Spartakovská, Trnava

Začiatok výstavby: marec 2022

galéria