DACH – MP s.r.o.

Prúdy Trnava 1. etapa

Koniarekova / Spartakovská, Trnava

Začiatok výstavby: 2021

Koniec výstavby: marec 2022

galéria