DACH – MP s.r.o.

Byty PLAVISKO

Ružomberok

Začiatok výstavby: november 2021
Koniec výstavby: apríl 2022

galéria