DACH – MP s.r.o.

Panteón osobností I. svetovej vojny

Nižná Polianka

Začiatok výstavby: február 2024
Koniec výstavby: marec 2024

galéria