DACH – MP s.r.o.

Ovocné sady Trnávka

Bratislava

Začiatok výstavby: jún 2020
Ukončenie hrubej stavby: január 2021

 

galéria