DACH – MP s.r.o.

NOVÉ NÁBREŽIE

POPRAD – OBJEKT D + I

Začiatok výstavby: apríl 2024

OBJEKT D

OBJEKT I