DACH – MP s.r.o.

Nové Nábrežie

Poprad

Začiatok výstavby: máj 2022

Koniec výstavby: november 2023

galéria