DACH – MP s.r.o.

Bytový dom EDEN

Poprad

Začiatok výstavby: máj 2019
Koniec výstavby: december 2020

galéria