Bytový dom EDEN

Poprad

Začiatok výstavby: máj 2019
Koniec výstavby: december 2020

galéria