DACH – MP s.r.o.

Nový nadkritický blok

Tepelná elektráreň Ledvice

Výstavba hlavného výrobného bloku nového zdroja elektrárne (HVB NZ EL) sa začala v januári 2009 a skončila v máji 2012.

 

galéria