EDEN Královo Pole

Brno

Polyfunkčný dom EDEN (časť objektu) realizovaný v rokoch 2007-2009 v dvoch na seba nadväzujúcich etapách. Monolit v kombinácii s PREFA výrobkami, výšková budova.