Bytový dom Nobelova

Bratislava

Projekt na Nobelovej ulici v Bratislave pozostáva z troch deväťpodlažných bytových domov v tvare písmena "L". Po ukončení výstavby bude k dispozícii celkovo 351 bytových jednotiek, 7 obchodných priestorov a parkovacie jednotky pre vlastníkov bytov ako aj návštevníkov.

Objekt má jednostranne uskakovaný tvar, čo kopírujú aj steny a stropy budovy. Steny, ktoré sú uskočené v polovici modulu, sú uložené na stropy a zavesené na priečnu a pozdĺžne steny.

Použité PERI systémy:

  • TRIO rámové debnenie
  • MULTIFLEX stropné nosníkové debnenie
  • SB oporné rámy
  • Všetky zvislé konštrukcie rástli pomocou systému TRIO
  • Pri jednostrannom debnení bol nasadený systém SB pre prenos zaťaženia s celkovou dĺžkou 25 m
  • Na stavbu bolo dodané stropné nosníkové debnenie MULTIFLEX s celkovou plochou 2 000 m²

Ing. Jozef Vráblik
Stavbyvedúci

Rýchlosť a spoľahlivosť dodávok, ako aj optimálne technické návrhy značne dopomohli k realizácii diela pred termínom. Rovnako aj pravidelné návštevy PERI servisného tímu nám pomohli v správnej manipulácii s tovarom a do značnej miery eliminovali škody plynúce z poškodenia debnenia.