Bytové domy Řepy

Praha

BD - ŘEPY - časť objektu Bytové domy s podzemnými garážami , povrch betónových konštrukcií so zvýšeným nárokom na pohľadovosť.