Polyfunkčný komplex

Masaryková ulica, Prešov

Začiatok výstavby: august 2022

galéria